Category: NAMAZI

Gabime që mund t`ju prishin namazin

Mbyllja e syve gjatë namazit. Shkuarja në xhami pas ngrënies së hudhrës dhe qepës. Falja me rroba të tejdukshme. Lëvizjet e tepërta në namaz. Namazi...

Disa gabime të namazlinjëve (1)

Bërja e nijetit me zë Ngritja e tepërt e zërit duke lexuar Kuran gjatë namazit. Mbështetja në shtyllë apo mur pa pasur nevojë. Mosplotësimi i...

Namazi i tesbihve

Nga namazet e ligjshme është edhe ai i tesbihut, siç vjen në hadithin e mëposhtëm, ku Ibn Abasi përcjell se Profeti (salallahu alejhi ue selem)...

Falu…!

Falu! Nëse je i lirë dhe fisnik, e mos ndiq njerëzit që kanë devijuar e dalë nga rruga e drejtë. Mos u mashtro me shumicën....

Sunetet e namazit të Ylesë

Gjykimi i tyre Sunetet para farzit të ylesë janë pjesë e suneteve të pëlqyeshme dhe nuk ka ndonjë argument që të tregojë për obligimin e...

Namazi i eklipsit të hënës

Namazi i eklipsit 1- Gjykimi i namazit të eklipsit. 2- Forma e faljes dhe numri i rekateve. 3- Namazi i eklipsit të hënës është si...