1. Home
 2. NAMAZI

Category: NAMAZI

  Si t’ia bësh të dashur namazin fëmijës tënd?

  Si t’ia bësh të dashur namazin fëmijës tënd?

  1 – Ji shembull i mirë për fëmijët e tu!  Prindërit duhet të jenë shembulli më i mirë për fëmijët. Si mund të pritet një namaz i rregullt prej fëmijëve kur babai –urdhërues- ose falet…

  A lejohet mbyllja e syve gjatë namazit?

  A lejohet mbyllja e syve gjatë namazit?

  Përgjigje: “Mbyllja e syve gjatë namazit është mekruh (vepër e urryer). Ajo është në kundërshtim me atë që bënte Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) përveç nëse është me arsye, p.sh. të…

  A duhet thënë “amin” pas Fatihasë?

  A duhet thënë “amin” pas Fatihasë?

  Përgjigje: “Po, të thuash “amin” është sunet i fortë, e sidomos kur edhe imami thotë “amin”. Në të dy librat e saktë transmetohet nga Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) se i Dërguari i Allahut (alejhi selam)…

  Nëse gjatë namazit dikujt i rrjedhin hundët gjak, a prishet namazi?

  Nëse gjatë namazit dikujt i rrjedhin hundët gjak, a prishet namazi?

  Nëse gjatë namazit dikujt i rrjedhin hundët gjak, si është dispozita? Dhe a bëhen pis rrobat nga ky gjak? Përgjigje: “Dalja e gjakut nga hunda nuk e prish abdesin, pa marrë parasysh a del shumë…

  Çfarë duhet të bëjë ai që është falur dhe pastaj shikon se ka qenë xhunub?

  Çfarë duhet të bëjë ai që është falur dhe pastaj shikon se ka qenë xhunub?

  Përgjigje: “Secili njeri që falet dhe pas namazit kupton se ka qene xhunub apo pa abdes, ai e ka detyrë të pastrohet ashtu si duhet dhe ta përsërisë namazin. Sepse Profeti (salAllahu alejhi ue selem)…

  Kur është e pëlqyeshme që të merret abdes?

  Kur është e pëlqyeshme që të merret abdes?

  Para se të flesh. Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Kur të shtihesh në shtrat, merr abdes ashtu sikur duhet të marrësh për namaz, e pastaj shtrihu në krahun e djathtë…” (Mutefekun alejhi) Nëse ai që…

  Një person hyn në xhami për të falur jacinë, por nuk e ka falur akshamin, çfarë duhet të bëjë?

  Një person hyn në xhami për të falur jacinë, por nuk e ka falur akshamin, çfarë duhet të bëjë?

  Përgjigje: “Nëse hyn në xhami dhe jacia është duke u falur, pastaj kujtohesh se nuk e ke falur akshamin, atëherë i bashkangjitesh xhematit me nijetin për të falur akshamin. Kur të ngrihet imami në rekatin…

  Nëse njeriu e fal namazin para kohe duke mos e ditur, duhet ta përsërisë?

  Nëse njeriu e fal namazin para kohe duke mos e ditur, duhet ta përsërisë?

  Përgjigje: “Namazi i njeriut para kohe nuk e zë vendin e farzit, ngase Allahu i Madhëruar ka thënë: “Namazi është detyrim për besimtarët në kohë të caktuar.” (Nisa: 103) Këto kohëra Profeti (paqja dhe lavdërimet…

  Dikush hynë në xhami dhe është duke u thirrur ezani, çfarë është më mirë të veprojë?

  Dikush hynë në xhami dhe është duke u thirrur ezani, çfarë është më mirë të veprojë?

  Përgjigje: “Më mirë është ta përsërisë ezanin dhe pastaj të thotë duanë e njohur (e cila bëhet pas mbarimit të ezanit), pastaj (para se të ulet) të fal dy rekatet e përshëndetjes së xhamisë. Disa…

  Të falësh namaz nate duke lexuar në Kur’an

  Të falësh namaz nate duke lexuar në Kur’an

  Pyetje: A lejohet të falet namazi i natës, duke lexuar në Kur’an, për shkak se nuk di shumë sure përmendësh dhe kam dëshirë të lexoj sa më shumë? Përgjigje: Një numër i madh dijetarësh janë…

  Shpërblimi për faljen e suneteve të sabahut

  Shpërblimi për faljen e suneteve të sabahut

  Suneti i sabahut përbëhet prej dy rekateve që falen para namazit të sabahut. Për vlerën e tyre janë përcjellë disa hadithe. Prej tyre do të përmendim: Aishja (radijAllahu anha) transmeton se Profeti (alejhi selam) ka…