1. Home
 2. NAMAZI

Category: NAMAZI

  Sunet i harruar

  Sunet i harruar

  Renia ne sexhde pasi imami ka vendosur ballin/ fytyren ne toke – sunet i harruar Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Sahabet faleshin me te Derguarin e Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem dhe kur ai shkonte…

  Përse falem?

  Përse falem?

  Shoku i tij gjatë bisedës me të, i tha: “E çuditshme është çështja jote dhe i jashtëzakonshëm është fati yt. Sa e ashpër është kritika jote!   A u çudite që këta dy burra janë të…

  Kohët e Namazit

  Kohët e Namazit

  Allahu thotë: “Përkujdesuni për namazet  dhe në mënyrë të veçantë për namazin e mesëm dhe të jeni adhurues të Allahut”. Urdhërimi për faljen e namazit nënkupton kryerjen e tij në kohë dhe hapësirë por pa…

  Shtylla më e rëndësishme pas dëshmisë është namazi.

  Shtylla më e rëndësishme pas dëshmisë është namazi.

  Shtylla më e rëndësishme pas dëshmisë është namazi. Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) e ka cilësuar atë si shtyllë të Islamit, siç është transmetuar në hadithin e Muadh bin Xhebelit (Allahu…

  Si bëhet sexhdja e falenderimit

  Si bëhet sexhdja e falenderimit

  Eshte pyetur dijetari i madh Salih el Feuzan për formën e sexhdes së falenderimit dhe si praktikohet ajo? Eshte përgjigjur duke thënë: “Sexhdja e falenderimit bëhet atëherë kur të ndodh ndonjë mirësi ose të largohet…

  Dispozita rreth dy rekateve namaz qe falen kur hyn ne xhami

  Dispozita rreth dy rekateve namaz qe falen kur hyn ne xhami

  Shejh Muhamed bin Abduluehab (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “Falja e suneteve të rregullta[1] vlejnë nga falja e tehijetul-mesxhid (sunetet e përshëndetjes së xhamisë). Prej sunetit është që personi ta ndajë namazin obligativ nga sunetet me…

  Si falen namazet vullnetare (nafile)

  Si falen namazet vullnetare (nafile)

  Shejh Muhamed bin Abduluehab (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “Namazet sunete janë dhjetë. Falja në shtëpi e këtyre suneteve është më e mira (se sa falja në xhami). Ato janë: Dy sunete para namazit (farz) të…

  10 namazet vullnetare

  10 namazet vullnetare

  Shejh Muhamed bin Abduluehab (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “Namazet sunete (vullnetare) janë dhjetë. Falja në shtëpi e këtyre suneteve është më e mira (se sa falja në xhami). Ato janë: Dy sunete para namazit (farz)…

  Hadithe që tregojnë për vlerën e sutrës.

  Hadithe që tregojnë për vlerën e sutrës.

  Ibën Omeri përcjell se i Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë: “Falu vetëm pranë sutrës (objekt i cili pengon kalimin e njerëzve) dhe mos lejo askënd të kalojë para teje, nëse ai refuzon le…

  12 dobitë e faljes së namazit të natës

  12 dobitë e faljes së namazit të natës

  Dobitë e faljes së namazit të natës; 1. Afrim tek Allahu xhele ue ala. 2. Falja e tij është e lehtë dhe e pëlqyer, por shpërblimi i tij është i madh. 3. Mbrojtje nga mëkatet.…

  Dobitë e prezantimit të fëmijëve në xhami

  Dobitë e prezantimit të fëmijëve në xhami

  Të kuptuarit e fëmijës për vlerën e madhe që ka namazi me xhemat. Fëmija arrin të perceptojë mirë shenjtërinë e xhamisë, shtëpisë së Allahut dhe mësimin e normave që kërkohen për vajtjen në xhami. Informimi…