Sunet i harruar

Sunet i harruar

Renia ne sexhde pasi imami ka vendosur ballin/ fytyren ne toke – sunet i harruar Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Sahabet faleshin me te Derguarin e Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem dhe kur ai shkonte…

Read More
Përse falem?

Përse falem?

Shoku i tij gjatë bisedës me të, i tha: “E çuditshme është çështja jote dhe i jashtëzakonshëm është fati yt. Sa e ashpër është kritika jote!   A u çudite që këta dy burra janë të…

Read More
Kohët e Namazit

Kohët e Namazit

Allahu thotë: “Përkujdesuni për namazet  dhe në mënyrë të veçantë për namazin e mesëm dhe të jeni adhurues të Allahut”. Urdhërimi për faljen e namazit nënkupton kryerjen e tij në kohë dhe hapësirë por pa…

Read More
Shtylla më e rëndësishme pas dëshmisë është namazi.

Shtylla më e rëndësishme pas dëshmisë është namazi.

Shtylla më e rëndësishme pas dëshmisë është namazi. Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) e ka cilësuar atë si shtyllë të Islamit, siç është transmetuar në hadithin e Muadh bin Xhebelit (Allahu…

Read More
Si bëhet sexhdja e falenderimit

Si bëhet sexhdja e falenderimit

Eshte pyetur dijetari i madh Salih el Feuzan për formën e sexhdes së falenderimit dhe si praktikohet ajo? Eshte përgjigjur duke thënë: “Sexhdja e falenderimit bëhet atëherë kur të ndodh ndonjë mirësi ose të largohet…

Read More
Dispozita rreth dy rekateve namaz qe falen kur hyn ne xhami

Dispozita rreth dy rekateve namaz qe falen kur hyn ne xhami

Shejh Muhamed bin Abduluehab (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “Falja e suneteve të rregullta[1] vlejnë nga falja e tehijetul-mesxhid (sunetet e përshëndetjes së xhamisë). Prej sunetit është që personi ta ndajë namazin obligativ nga sunetet me…

Read More
Si falen namazet vullnetare (nafile)

Si falen namazet vullnetare (nafile)

Shejh Muhamed bin Abduluehab (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “Namazet sunete janë dhjetë. Falja në shtëpi e këtyre suneteve është më e mira (se sa falja në xhami). Ato janë: Dy sunete para namazit (farz) të…

Read More
10 namazet vullnetare

10 namazet vullnetare

Shejh Muhamed bin Abduluehab (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “Namazet sunete (vullnetare) janë dhjetë. Falja në shtëpi e këtyre suneteve është më e mira (se sa falja në xhami). Ato janë: Dy sunete para namazit (farz)…

Read More
Hadithe që tregojnë për vlerën e sutrës.

Hadithe që tregojnë për vlerën e sutrës.

Ibën Omeri përcjell se i Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë: “Falu vetëm pranë sutrës (objekt i cili pengon kalimin e njerëzve) dhe mos lejo askënd të kalojë para teje, nëse ai refuzon le…

Read More
12 dobitë e faljes së namazit të natës

12 dobitë e faljes së namazit të natës

Dobitë e faljes së namazit të natës; 1. Afrim tek Allahu xhele ue ala. 2. Falja e tij është e lehtë dhe e pëlqyer, por shpërblimi i tij është i madh. 3. Mbrojtje nga mëkatet.…

Read More
Namazi i vitrit dhe forma e faljes së tij

Namazi i vitrit dhe forma e faljes së tij

Namazi i vitrit dhe forma e faljes së tij Pyetësi thotë: Cfarë është për qëllim me namazin e vitrit? A është namazi i vitrit vaxhib? Dhe si duhet ta fal muslimani atë? Shejh Ibën Uthejmini…

Read More