Category: MESAZHE

Imoraliteti është mëkat i madh

Allahu i Madhëruar ka thënë: “Dhe mos iu afroni zinasë (imoralitetit) sepse ajo është vepër e shëmtuar dhe rrugë e keqe”. (Isra, 32)” Po ashtu...