1. Home
 2. MEKATET E MEDHA

Category: MEKATET E MEDHA

  Mos u bëj mendjemadh sepse…!

  Mos u bëj mendjemadh sepse…!

  Thotë Allahu i Lartësuar: “Atë vend të përjetshëm (xhenetin) ua kemi përcaktuar atyre që nuk duan mendjemadhësi e as shkatërrime në tokë, e përfundimi i mirë u takon atyre që i frikësohen Allahut.” (Kasas: 83)…

  Gruaja që imiton burrat dhe burrat që imitojnë gratë

  Gruaja që imiton burrat dhe burrat që imitojnë gratë

  Ka thënë Ibn Abasi, radijAllahu anhu: “I dërguari i Allahut, alejhi selam, i ka mallkuar ata burra që imitojnë gratë dhe gratë që imitojnë burrat.” (Buhariu) Imitimi i tillë dallohet në të gjithë gjërat dhe…

  Burri që nuk është xheloz për familjen e tij

  Burri që nuk është xheloz për familjen e tij

  Allahu i Madhëruar ka thënë: “… po kështu, edhe atë femër që bën zina (imoralitet), nuk e merr për grua asnjë tjetër, përveç atij që bën zina ose idhujtarit. Një gjë e tillë (martesa ose…

  Gjykatësi që do të hyjë në Zjarr

  Gjykatësi që do të hyjë në Zjarr

  Allahu i Madhëruar ka thënë: “… e kush nuk gjykon sipas asaj që i ka zbritur Allahu, ata janë mizorë (zullumqarë, të padrejtë).” (Maide; 45) “Ata që fshehin argumentet dhe faktet që Ne i shpallëm,…

  Gënjeshtra është prej mëkateve të mëdha

  Gënjeshtra është prej mëkateve të mëdha

  Allahu i Madhëruar ka thënë: “… S’ka dyshim se Allahu nuk e udhëzon në rrugë të drejtë atë që e tepron me të këqija dhe është gënjeshtar.” (Gafir; 28) “Mallkuar qofshin gënjeshtarët.” (Dharijat; 10) I…

  Vetvrasja është prej mëkateve të mëdha

  Vetvrasja është prej mëkateve të mëdha

  Allahu i Madhëruar ka thënë: “… dhe mos e mbytni veten tuaj (as edhe njëri-tjetrin). Vërtetë Allahu është gjithnjë Mëshirplotë ndaj jush. Kush e bën këtë qëllimisht dhe tejkalon kufijtë, Ne do ta hedhim në…

  Kur quhet përgojim?!

  Kur quhet përgojim?!

  Pergojimi eshte atehere kur te permendesh diçka rreth nje personi (ne mungese te tij) te cilen ai e urren (te permendet) qofte kjo ne lidhje me trupin e tij, karakteristikat fetare te tij, punet e…

  Pirja e alkoolit është mëkat i madh

  Pirja e alkoolit është mëkat i madh

  Allahu i Madhëruar ka thënë: “Të pyesin ty për  verën dhe bixhozin. Thuaj: “Që të dyja janë mëkat i madh…” (Bekare 219) Po ashtu thotë: “O ju që besuat! S’ka dyshim se vera, bixhozi, idhujt…