Category: KESHILLA

Bisedë me gruan e shejh Albanit

“A mund të na tregoni vendin e lindjes?” Jusra Abdu Rrahman Abidin, Umm el-Fadl. Vendi i lindjes: Salt [Jordani], dhe në certifikatën e lindjes shkruhet...

Emra Musliman për djem

Abdullah (ar) adhurues i Zotit Abdulatif (ar) adhurues i Zotit (ledhatues) Abdulaziz (ar) adhurues i Zotit Fuqiplote Abdulbaki (ar) adhurues i Zotit te perhershem Abdulfetah...

Emra musliman për femra

“ A “ Abide (ar) e devotshme Advije (ar) e shpejte, e shkathte, Adile (ar) e drejte, Afife (ar) e thjesht, e ndershme, e pastert,...

5 Shkaqet e lindjes së bidateve

1. Ekzagjerimi (ekstremizmi): Shembulli më i mirë i tij janë hauarixhët dhe shijat. Përsa i përket hauarixhëve, ata gabuan në kuptimin e drejtë të ajeteve...

14 Veprat më të dashura tek Allahu

1) Besimi i natyrshëm: Bazuar në fjalën e të Dërguarit, sal-lAllahu alejhi ue selem: “Feja më e dashur tek Allahu është besimi i natyrshëm.” (Shënon...