Category: KESHILLA

10 Shkaqet qe buron turpi.

1-Turpi si shkak i krimit: prej këtij është edhe turpi i Ademit, kur filloi të ikte duke vrapuar në Xhenet. Allahu i tha: A po...

Kuptimi sekret i numrit shtatë

Kuptimi shpirtëror i numrit ‘shtatë’ Përdorimi i shtatë hurmave që përmendet në hadith, ka një kuptim shpirtëror (ezoterik) dhe material. Kështu, Allahu ka krijuar shtatë...

Demët që muzika le tek njeriu

  Ibën Kajimi, Allahu e mëshiroftë thotë: “Muzika është ashtu siç ka thënë Ibën Mes’udi, radi Allahu anhu: “Posta e zinas”. E kanë deshmuar njerëzit...

Përse Zoti e krijoi njerëzimin?

Nga këndvështrimi i njerëzimit, pyetja “Përse Zoti e krijoi njeriun?” nënkupton “Për çfarë qëllimi është krijuar njeriu?” Në shpalljen e fundit, kësaj pyetjeje i është...