Category: KESHILLA

4 gjynahe lidhen me zemrën

Ebu Talib El-Mekki ka thënë; ‘’Kam mbledhur thëniet e sahabëve dhe kam gjetur se katër gjynahe lidhen me zemrën: 1. Shirku 2. Këmbëngulja në gjynah...

Si i shkatërron zilia veprat e tua

Prej gjërave që duhet t’i mënjanojmë dhe të largohemi prej tyre është edhe vesi i urryer/qortuar – zilia. Zilia është: që njeriu të dëshirojë largimin...

2 mënyrat si të kërkosh falje

Ka thene shejh El Uthejmini-rahimehullah: ” Kerkimi i faljes eshte ne dy menyra: – me ane te fjaleve, si: kerkoj falje Allahut( estegfirullah) – me...

Cila grua është më e mirë?

All-llahu ka lavdëruar gratë e mira, ato që janë dakord me pozitën që ua ka caktuar All-llahu, thotë në Kuran: “… Prandaj, me atë që...