Category: KESHILLA

Menyra e therjes se Kurbanit

Menyra e therjes se Kurbanit, shkurtimisht: 1. Mprehja mire e thikes, ne baze te hadithit: “ …dh eta mprehni thiken!” Muslimi 2. Shtrirja e bagetise...

Sufistët

Thënie rreth hadras[1] sufiste nga dijetarët e medhhebit hanefi Dr. Haldun bin Meki el-Haseni Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe bekimi i...