Category: KESHILLA

Katër premtime nga Zoti i gjithësisë:

Katër premtime nga Zoti i gjithësisë: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْ “Më kujtoni Mua (me namaz e lutje) që Unë t’ju kujtoj (me shpërblime).” Bekare: 152 لَئِن شَكَرْتُمْ...