Ku jetojnë shpirtrat pas vdekjes?

Ku jetojnë shpirtrat pas vdekjes?

Pasi sqaruam shumë qendrime e mendime, natyrshëm lind pyetja: Cili mendim është i vërtetë që ta besojmë atë? Duhet thënë se: Shpirtrat në vendqëndrimin e tyre në berzah kanë dallim të madh, disa nga ata…

Read More
A takohen, a vizitohen dhe a bisedojnë shpirtat e të vdekurve?

A takohen, a vizitohen dhe a bisedojnë shpirtat e të vdekurve?

Kjo është një çështje me rëndësi të madhe. Ne themi se shpirtrat janë dy llojësh: shpirtra të dënuar dhe sbpirtra të begatuar. Shpirtrat e dënuar janë në preokupim të mjaftueshëm të dënimit dhe nuk mund…

Read More
Cfarë i ndodhë shpirtit mbasi vdes dhe del nga trupi i tij?

Cfarë i ndodhë shpirtit mbasi vdes dhe del nga trupi i tij?

I Dërguari alejhi selam na mjaftoi nga shtjellimi i kësaj çështjeje dhe na pasuroi nga thëniet e njerëzve, kur e tha qartë se shpirti kthehet tek i vdekuri. El-Bera ibn Azibi (r.a.) tha: “Ishim pranë…

Read More
Mënyra e vizitës në varreza

Mënyra e vizitës në varreza

Përsa i përket formës së vizitës që përputhet me Sheriatin, ajo bëhet duke përshëndetur të vdekurin dhe duke e lutur Allahun për të. Pra, afërsisht si namazi i xhenazes. Pejgamberi (paqja,shpëtimi dhe mëshira e Allahut…

Read More