1. Home
 2. HISTORI

Category: HISTORI

  Imam Maliku dhe elefanti

  Imam Maliku dhe elefanti

  Kur imam Maliku një herë po përcillte hadithet e Pejgamberit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem në xhami, tek ai gjendej Jahja ibën Jahja el-Lejthi – transmetuesi i librit Muvatta nga imam Maliku – dhe nxënës të…

  Ushqimet që hante dhe pëlqente i Dërguari i Allahut alejhi selam

  Ushqimet që hante dhe pëlqente i Dërguari i Allahut alejhi selam

  Prej udhëzimit dhe traditës së tij (alejhi selam) në ushqim ishte se ai nuk e refuzonte atë që gjendej dhe as nuk kërkonte atë që nuk gjendej. Çdo ushqim të mirë që i është ofruar…