Category: HISTORI

Thjeshtësia e Umer ibn Hatab

Erdhi Hermezani (I dërguari i Kisras) në Medine dhe dëshironte ta takoj Udhëheqësin e besimtarëve, Umer ibën Hatabin radijAllahu anhu. Me të hyrë në qytetin...

Imam Maliku dhe elefanti

Kur imam Maliku një herë po përcillte hadithet e Pejgamberit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem në xhami, tek ai gjendej Jahja ibën Jahja el-Lejthi – transmetuesi...