Category: HADITHE

Njerëzit që i kanë lakmi pejgamberët në Ditën e Gjykimit

Njerëzit që i kanë lakmi pejgamberët në Ditën e Gjykimit

Muhamedi,- salallahu alejhi ue selem!,- ka thënë: ” Ka prej robërve të Allahut të cilët nuk janë pejgamberë e as shehidë, të cilëve pejgamberët dhe...

Uji i mirësive të mëdha

Uji i Zemzemit ProfetiMuhamed (alejhi selam) ka thënë: “Uji më i mire në sipërfaqen e tokës është uji i Zemzemit. Në të ka ushqim për...

Rëndesia e ëndrrave të bukura

Islami i ka kushtuar rendesi endrrave te bukura dhe interpretimeve te tyre Kjo rendesi eshte shprehur ne disa forma: 1- Profeti (alejhis-salatu ues-selam) i pyeste...