Category: HADITHE

Si janë dhomat e Xhenetit.

Nga një grup prej sahabëve përcillet se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Vërtet se në Xhenet ka dhoma, ana e...

7 Mëkatet e mëdha shkatërruese

Transmetohet nga Ebu Hurejra Allahu qoftë i kënaqur me të se Muhamedi salallahu alejhi ue selem ka thënë: ” Largohuni nga shtatë mëkatet shkatërruese. Thanë:...

Tre sy të ndaluar për zjarrin

Tre sy të ndaluar për zjarrin !! Nga Ebī Rejhāne (radijAllahu anhu) përcillet se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Zjarri...

Si ti fshishë gabimet e tuaja.

Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem thotë: “A doni t’ju tregoj se me çfarë Allahu do t’i fshinë gabimet tuaja, dhe me të ua ngritë gradat....