Category: HADITHE

Medito rreth Kuranit

Ibn Mes’udi, radijAllahu anhu, thotë; I dërguari i Allahut, salallahu alejhi ue selem, më tha; Më lexo Kur’an! I thash; A të lexoj ty Kur’an,...

Begatite qe gjenden tek delja

Begatite qe gjenden tek delja Umi Hani transmeton nga i Dërguari i Allahut (alejhi selam), se i ka thënë (asaj): “Mbaj dele, sepse në to...