Category: HADITHE

5 shtyllat që ngrihet Islami

Transmetohet nga Abdullah bin Umer radijAllahu anhuma transmeton se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Islami është i ndërtuar...

Duaji xhamitё dhe falu nё to

Duaji xhamitё dhe falu nё to Ka thёnё Profeti alejhi selam: “ Xhamia ёshtё shtёpia e ҫdo tё devotshmi dhe Allahu garanton pёr ҫdokёnd qё...