1. Home
 2. HADITHE

Category: HADITHE

  Fjale te bukura nga Profeti alejhi selam

  Fjale te bukura nga Profeti alejhi selam

  Ka thënë i dërguari mëshirë për të gjitha botët, Muhammedi -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij-: “Lehtësoni dhe mos vështirësoni, përgëzoni dhe mos largoni”. “Kush bën një salavat për…

  Fjale profetike qe duhet ti mbash gjithmon ne zemren tende

  Fjale profetike qe duhet ti mbash gjithmon ne zemren tende

  Thënie profetike të sakta dhe të zgjedhura. “Nuk është prej nesh ai që nuk e mëshiron të voglin tonë dhe nuk e nderon (dhe respekton) të madhin tonë”. “Nuk ia mbulon (fsheh gjunahet) një rob…

  Si i pastronte dhembet profeti Muhamed alejhi selam

  Si i pastronte dhembet profeti Muhamed alejhi selam

  Edukata e pastrimit të dhëmbëve!Transmetohet nga Hudhejfe radijAllahu anhu, se ka thënë:” I dërguari i Allahut, salallahu alejhi ue selem! , sa herë që ngrihej natën e pastronte gojën me misvak.” Shënon Imam Buhariu në…

  Besimtari i do të tjerët dhe e duan atë

  Besimtari i do të tjerët dhe e duan atë

  Rezervimi i vendit ne xhami mes lejimit dhe ndalimit Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem thotë: “Besimtari i do të tjerët dhe e duan atë, e s’ka miresi në atë që s’i do të tjerët dhe…

  Nje fjale qe do ju largoj nje det me mekate

  Nje fjale qe do ju largoj nje det me mekate

  Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kush thotë ‘subhanAllahi ue bihamdihi’ njëqind herë në ditë, atij i fshihen mëkatet edhe nëse janë sa shkuma…

  Shpërblimi per ate qe pret borxhliun

  Shpërblimi per ate qe pret borxhliun

  Shpërblimi per ate qe pret borxhliun apo qe e lehteson ceshtjen e tij: – “Kush deshiron qe Allahu t’ia lehtesoje veshtiresite e Dites se Gjykimit, le t’i jape kohe borxhliut, apo le t’ia fale atij…

  Edukata gjatë ngrënies së ushqimit

  Edukata gjatë ngrënies së ushqimit

  Edukata gjatë ngrënies së ushqimit;Fillimi i ngrënies së ushqimit me përmendjen e Allahut(Bismilah) Pra, fillon ngrënien e ushqimit duke përmendur Allahun dhe e ngrit pak zërin duke thënë Bismilah me qëllim që ta ndëgjojnë të…

  Kohet e pergjigjes se duas (lutjes)

  Kohet e pergjigjes se duas (lutjes)

  KOHËT E PËRGJIGJES Nëse dua’ja shoqërohet me praninë e zemrës, me përqendrimin e saj për të realizuar kërkesën si dhe nëse kjo dua’ bëhet në kohët e përshtatshme, atëherë ajo nuk kthehet asnjëherë mbrapsht. Kohët…

  Kërkoini Allahut sigurinë (në besim) dhe shëndetin

  Kërkoini Allahut sigurinë (në besim) dhe shëndetin

  Në një hadith përmbledhës, i dërguari i Allahut (alejhi selam) thotë: Kërkoini Allahut sigurinë (në besim) dhe shëndetin. Sahih el Xhami Imam El Hatabi thotë: Ajo që përmbledh mirësinë e ahiretit është siguria (në atë…

  Cila nga punët është më e dashur tek Allahu

  Cila nga punët është më e dashur tek Allahu

  Muadh bin Xhebeli e pyeti të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të): Cila nga punët është më e dashur tek Allahu i Madhëruar? Ai i tha: Të vdesësh dhe gjuha…

  Nuk është prej nesh ai që nuk respekton të moshuarit

  Nuk është prej nesh ai që nuk respekton të moshuarit

  Profeti salallahu alejhi ue selem thotë: “Nuk është prej nesh ai që nuk respekton të moshuarit, nuk mëshiron të vegjlit dhe nuk u jep rëndësinë e duhur dijetarëve” E ka përmendur Albani në Silsile Sahiha…