Fjale te bukura nga Profeti alejhi selam

Fjale te bukura nga Profeti alejhi selam

Ka thënë i dërguari mëshirë për të gjitha botët, Muhammedi -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij-: “Lehtësoni dhe mos vështirësoni, përgëzoni dhe mos largoni”. “Kush bën një salavat për…

Read More
Fjale profetike qe duhet ti mbash gjithmon ne zemren tende

Fjale profetike qe duhet ti mbash gjithmon ne zemren tende

Thënie profetike të sakta dhe të zgjedhura. “Nuk është prej nesh ai që nuk e mëshiron të voglin tonë dhe nuk e nderon (dhe respekton) të madhin tonë”. “Nuk ia mbulon (fsheh gjunahet) një rob…

Read More
Si i pastronte dhembet profeti Muhamed alejhi selam

Si i pastronte dhembet profeti Muhamed alejhi selam

Edukata e pastrimit të dhëmbëve!Transmetohet nga Hudhejfe radijAllahu anhu, se ka thënë:” I dërguari i Allahut, salallahu alejhi ue selem! , sa herë që ngrihej natën e pastronte gojën me misvak.” Shënon Imam Buhariu në…

Read More
Besimtari i do të tjerët dhe e duan atë

Besimtari i do të tjerët dhe e duan atë

Rezervimi i vendit ne xhami mes lejimit dhe ndalimit Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem thotë: “Besimtari i do të tjerët dhe e duan atë, e s’ka miresi në atë që s’i do të tjerët dhe…

Read More
Nje fjale qe do ju largoj nje det me mekate

Nje fjale qe do ju largoj nje det me mekate

Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kush thotë ‘subhanAllahi ue bihamdihi’ njëqind herë në ditë, atij i fshihen mëkatet edhe nëse janë sa shkuma…

Read More
Shpërblimi per ate qe pret borxhliun

Shpërblimi per ate qe pret borxhliun

Shpërblimi per ate qe pret borxhliun apo qe e lehteson ceshtjen e tij: – “Kush deshiron qe Allahu t’ia lehtesoje veshtiresite e Dites se Gjykimit, le t’i jape kohe borxhliut, apo le t’ia fale atij…

Read More
Edukata gjatë ngrënies së ushqimit

Edukata gjatë ngrënies së ushqimit

Edukata gjatë ngrënies së ushqimit;Fillimi i ngrënies së ushqimit me përmendjen e Allahut(Bismilah) Pra, fillon ngrënien e ushqimit duke përmendur Allahun dhe e ngrit pak zërin duke thënë Bismilah me qëllim që ta ndëgjojnë të…

Read More
Kohet e pergjigjes se duas (lutjes)

Kohet e pergjigjes se duas (lutjes)

KOHËT E PËRGJIGJES Nëse dua’ja shoqërohet me praninë e zemrës, me përqendrimin e saj për të realizuar kërkesën si dhe nëse kjo dua’ bëhet në kohët e përshtatshme, atëherë ajo nuk kthehet asnjëherë mbrapsht. Kohët…

Read More
Kërkoini Allahut sigurinë (në besim) dhe shëndetin

Kërkoini Allahut sigurinë (në besim) dhe shëndetin

Në një hadith përmbledhës, i dërguari i Allahut (alejhi selam) thotë: Kërkoini Allahut sigurinë (në besim) dhe shëndetin. Sahih el Xhami Imam El Hatabi thotë: Ajo që përmbledh mirësinë e ahiretit është siguria (në atë…

Read More
Nuk është prej nesh ai që nuk respekton të moshuarit

Nuk është prej nesh ai që nuk respekton të moshuarit

Profeti salallahu alejhi ue selem thotë: “Nuk është prej nesh ai që nuk respekton të moshuarit, nuk mëshiron të vegjlit dhe nuk u jep rëndësinë e duhur dijetarëve” E ka përmendur Albani në Silsile Sahiha…

Read More
Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) ka thënë:

Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) ka thënë:

Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Turpërohuni prej Allahut ashtu siç Ai e meriton që t’i turpëroheni. I thanë: Ne i turpërohemi o i Dërguari i Allahut dhe falënderimi i…

Read More