Category: HADITHE

Një nga gjunahet e mëdha

Transmetohet nga Abdullah ibën Amru, radijAllahu anhu, se ka thënë: Pejgamberi, alejhi selam, ka thënë: “Me të vërtetë prej mëkateve të mëdha është kur njeriu...

Vepra që ju fut në Xhenet

Ebu Dherri -radija Allahu anhu- tregon se i Dërguari i Allahut –alejhi selamue sel-lem- ka thënë: “Më erdhi një i dërguar nga Zoti im dhe...