Category: HADITHE

Edukata gjatë ngrënies së ushqimit

Edukata gjatë ngrënies së ushqimit; Fillimi i ngrënies së ushqimit me përmendjen e Allahut(Bismilah); Pra, fillon ngrënien e ushqimit duke përmendur Allahun dhe e ngrit...

Kohet e pergjigjes se duas (lutjes)

KOHËT E PËRGJIGJES Nëse dua’ja shoqërohet me praninë e zemrës, me përqendrimin e saj për të realizuar kërkesën si dhe nëse kjo dua’ bëhet në...

Një hadith madhështor

Profeti ynë i dashur ka thënë: “Njeriu më i dashur tek Allahu i Madhëruar është ai që është më i dobishmi për njerëzit. Vepra më...