1. Home
 2. EDUKATE

Category: EDUKATE

  Dobitë e prezantimit të fëmijëve në xhami

  Dobitë e prezantimit të fëmijëve në xhami

  Të kuptuarit e fëmijës për vlerën e madhe që ka namazi me xhemat. Fëmija arrin të perceptojë mirë shenjtërinë e xhamisë, shtëpisë së Allahut dhe mësimin e normave që kërkohen për vajtjen në xhami. Informimi…

  Këto gjëra janë prej natyrës së pastër njerëzore

  Këto gjëra janë prej natyrës së pastër njerëzore

  Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) transmeton se Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Pesë gjëra janë nga natyra e fitres (natyrshmërisë së pastër njerëzore); Pastrimi i vendeve të turpshme (heqja e qimeve), Sunetimi (rrethprerja), Shkurtimi i mustaqeve,…

  Çfarë është mendjemadhësia?

  Çfarë është mendjemadhësia?

  Këtë na e tregon Profeti (alejhi selam) në hadithin që e transmeton Abdullah ibn Mesudi (radijAllahu anhu), se Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Nuk hyn në xhenet ai që në zemrën e tij ka sa…

  Cilësitë e muslimanit

  Cilësitë e muslimanit

  Nga Abdullah ibn Amr -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- transmetohet se ka thënë: “Ka thënë i Dërguari i Allahut -paqja dhe lavdërimi i Allahut qofshin mbi të- : “Musliman është ai që kanë shpëtuar…

  Trokitësi nuk duhet t’i bjerë derës me forcë

  Trokitësi nuk duhet t’i bjerë derës me forcë

  Trokitja e derës me forcë është mungesë edukate. Enes ibn Malik transmeton se dyert e Profetit, alejhi selam, trokiteshin me majat e thonjve. (Buhariu) Ibn Haxheri thotë: “Ky veprim ka ardhur si fryt i edukatës…

  Duhet të kërkojmë tre herë leje për të hyrë në shtëpinë e tjetrit

  Duhet të kërkojmë tre herë leje për të hyrë në shtëpinë e tjetrit

  Kërkohet tre herë leje për të hyrë në shtëpinë e tjetrit, nëse na japin leje hyjmë, nëse jo kthehemi. Transmetohet nga Ebu Musa el Esh’ari, radijAllahu anhu, se Profeti, alejhi selam, ka thënë: “Nëse dikujt…

  Të parët në shtëpitë e të tjerëve është harram

  Të parët në shtëpitë e të tjerëve është harram

  Për t’u ruajtur shikimi, u zbrit dispozita e të kërkuarit leje para hyrjes në shtëpitë e huaja. Dispozita sheriatit për atë person që e kundërshton këtë ligj, dhe shkon e zhbiron ose vëzhgon në shtëpitë…

  Kur kërkojmë leje për të hyrë duhet të qëndrojmë në krahun e djathtë ose të majtë të derës

  Kur kërkojmë leje për të hyrë duhet të qëndrojmë në krahun e djathtë ose të majtë të derës

  Kjo gjë bëhet me qëllim që të ruajmë shikimin nga gjërat që nuk lejohet t’i shohim, ose që i zoti i shtëpisë nuk ka dëshirë që të tjerët t’ia shohin. Abdullah ibn Besr, radijAllahu anhu,…

  Është prej sunetit të japim selam përpara se të kërkojmë leje për të hyrë

  Është prej sunetit të japim selam përpara se të kërkojmë leje për të hyrë

  Allahu i Madhëruar thotë: “O ju të cilët keni besuar, mos hyni në shtëpitë e huaja para kërkuar leje.” (En-Nur: 27) “E kur fëmijët tuaj të arrijnë moshën e pjekurisë, le të kërkojnë leje për…

  Pëlqehet të jepet selam gjatë hyrjes në shtëpi

  Pëlqehet të jepet selam gjatë hyrjes në shtëpi

  Disa prej shokëve të Profetit, alejhi selam, kur i gjenin shtëpitë bosh, pëlqenin të përshëndesnin veten e tyre me selam. Transmetohet se Abdullah ibn Umer, radijAllahu anhu, ka thënë: “Nëse dikush futet në një shtëpi…

  Lejohet të përshëndetet me selam personi që është duke u falur

  Lejohet të përshëndetet me selam personi që është duke u falur

  Lejohet përshëndetja e personit që është duke u falur. Shokët e Profetit, alejhi selam, e përshëndetën atë kur ai po falej, dhe i Dërguari i Allahut nuk e kundërshtoi, por as e refuzoi këtë veprim.…