Prej shenjave qe tregojne lumturine dhe shpetimin e njeriut jane

Prej shenjave qe tregojne lumturine dhe shpetimin e njeriut jane

Ibn Kajjim el Xheuzijeh (Allahu e meshirofte) thote: Prej shenjave qe tregojne lumturine dhe shpetimin e njeriut jane: – Sa here qe shton dijen, shton njekohesisht modestine dhe meshiren. – Sa here qe shton punet…

Read More
Edukata dhe norma e mbathjes se kepuceve:

Edukata dhe norma e mbathjes se kepuceve:

Edukata dhe norma e mbathjes se kepuceve: – Kepucet jane miresi qe Allahu ia ka mundesuar njeriut. I Derguari i Allahut (alejhi salatu ues selam) ka thene: “Vishini kembet tuaja, sepse njeriu llogaritet si te…

Read More
20 vepra qe ju permisojne moralin

20 vepra qe ju permisojne moralin

Prej moralit të mirë është: Ruajtja e gjuhës nga pergojimi.Mëshira ndaj krijesave të Allahut në përgjithësi.Urtësia.Modestia.Guximi.Bujaria.Besnikëria. Mbulimi i të metave të muslimanëve.Dëlirësia shpirtërore.Maturia në fjalë dhe vepra.Falja e gabimeve të të tjerëve.Mendimi i mirë për…

Read More
Dhuroi të tjerëve lumturi!

Dhuroi të tjerëve lumturi!

Jetojmë në kohë të vështira, të mundimshme dhe rraskapitëse për shumë njerëz! Një pjesë e kanë humbur besimin, disa qëmdrojnë në rrugë pa krye dhe të tjerëve u është prerë çdo shpresë. Padyshim ata kanë…

Read More
I lumtur është ai që e ka nderuar Allahu

I lumtur është ai që e ka nderuar Allahu

I lumtur është ai që e ka nderuar Allahu të merret me Kuranin Famëlartë, duke e lexuar atë, duke punuar me të dhe duke ua mësuar atë të tjerëve. Dhe kjo njëherit ishte prej punëve…

Read More
Çmimi i dashurisë për hir të Allahut!

Çmimi i dashurisë për hir të Allahut!

U pyet shejhu Muhamed Nasirudin el Albani rahimehullah: Ai i cili e do dikë për hir të Allahut, a duhet ta lajmërojë atë për këtë fakt? Shejhu: Po. Por duhet te dime qe dashuria per…

Read More
Kuptimi i fjalës Hamd dhe Shukr

Kuptimi i fjalës Hamd dhe Shukr

Kuptimi i fjalës Hamd dhe Shukr El Akhfeshu ka thënë: Hamdi është Lëvdata. Eth-Thalebu ka thënë: Hamdi (Lëvdata) mund të jetë si rezultat i mirësisë që të ka bërë dikush apo edhe duke mos qenë…

Read More
Shtyllat e falënderimit!

Shtyllat e falënderimit!

Shtyllat e falënderimit! Ibnu Kajjimi rahimehullah ka thënë: Falënderimi i një mirësie përbëhet nga tre shtylla: 1)Mirënjohja me zemër 2)Të shprehurit në lidhje me atë mirësi 3)Përdorimi i saj në atë mënyrë që e kënaq…

Read More
Çfarë është heshtja?

Çfarë është heshtja?

Çfarë është heshtja? Heshtja është bukuri pa stoli. Heshtja është prestigj pa pushtet. Heshtja është kështjellë pa mure. Heshtja shpeshherë nuk ka nevojë të justifikohet edhe as t’i kërkojë ndjesë kujt. Heshtja lë në qetësi…

Read More
A të tregoj për gjënë më të çmuar që një njeri mund ta posedojë?

A të tregoj për gjënë më të çmuar që një njeri mund ta posedojë?

I Dërguari i Allahut (alejhi selam) i tha Ibn Abasit (radijallahu anhu): “A të tregoj për gjënë më të çmuar që një njeri mund ta posedojë? Ajo është gruaja e mirë, të cilën kur ta…

Read More
Fjalë të dobishme!

Fjalë të dobishme!

Disa fjalë të dobishme! Është caktim dhe urtësi e Allahut se njeriu i cili e braktisë një gjë të dobishme, megjithëse i ka mundësitë të përfitojë dobi nga ajo, atëherë ai do të sprovohet me…

Read More