Category: EDUKATE

20 vepra qe ju permisojne moralin

Prej moralit të mirë është: Ruajtja e gjuhës nga pergojimi.Mëshira ndaj krijesave të Allahut në përgjithësi.Urtësia.Modestia.Guximi.Bujaria.Besnikëria. Mbulimi i të metave të muslimanëve.Dëlirësia shpirtërore.Maturia në fjalë...

Dhuroi të tjerëve lumturi!

Jetojmë në kohë të vështira, të mundimshme dhe rraskapitëse për shumë njerëz! Një pjesë e kanë humbur besimin, disa qëmdrojnë në rrugë pa krye dhe...

Kuptimi i fjalës Hamd dhe Shukr

Kuptimi i fjalës Hamd dhe Shukr El Akhfeshu ka thënë: Hamdi është Lëvdata. Eth-Thalebu ka thënë: Hamdi (Lëvdata) mund të jetë si rezultat i mirësisë...

Shtyllat e falënderimit!

Shtyllat e falënderimit! Ibnu Kajjimi rahimehullah ka thënë: Falënderimi i një mirësie përbëhet nga tre shtylla: 1)Mirënjohja me zemër 2)Të shprehurit në lidhje me atë...

Çfarë është heshtja?

Çfarë është heshtja? Heshtja është bukuri pa stoli. Heshtja është prestigj pa pushtet. Heshtja është kështjellë pa mure. Heshtja shpeshherë nuk ka nevojë të justifikohet...

Fjalë të dobishme!

Disa fjalë të dobishme! Është caktim dhe urtësi e Allahut se njeriu i cili e braktisë një gjë të dobishme, megjithëse i ka mundësitë të...