Vlera e larjes dhe parfumosjes në ditën e Premte

Vlera e larjes dhe parfumosjes në ditën e Premte

Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Larja në ditën e xhumasë është vaxhib (obligim) për çdo musliman, si dhe misvaku dhe përdorimi i parfumit aq sa ka mundësi.” (Transmeton Muslimi dhe të tjerët) Po…

Read More
A lejohet ta shkruaj hutben kur imami mban hutbe?

A lejohet ta shkruaj hutben kur imami mban hutbe?

Shejh Uthejmin rahimehullah: “Jemi pyetur per nje njeri qe shkruan ate qe degjon ne hutbe, sepse disa njerez harrojne dhe thote se sa here qe degjon ndonje fjali te dobishme, e shkruaj. A lejohet kjo…

Read More
12 Gabime që nuk duhet t`i bësh Ditën e Premte

12 Gabime që nuk duhet t`i bësh Ditën e Premte

1. Lënia që disa prej njerëzve i bëjnë namazit të xhuma apo shpërfillja që tregojnë ndaj tij. 2. Qëndrimi zgjuar deri natën vonë, gjë e cila bëhet shkak për mosfaljen në kohë të namazit të…

Read More
Cfarë duhet të bëj ai që humb namazin e Xhumasë ?

Cfarë duhet të bëj ai që humb namazin e Xhumasë ?

Pyetje: Nese dikush vjen diten e xhuma nderkohe qe namazi ka perfunduar, por aty sheh nje person te cilit i ka mbetur nje rekat pa falur dhe i bashkangjitet ne namaz, si duhet ta plotesoje…

Read More
Cfarë duhet të bësh kur futesh në xhami ditën e premte?

Cfarë duhet të bësh kur futesh në xhami ditën e premte?

– Para se të ulemi në xhami e kemi obligim që të falim dy rekate . Argument për këtë është fjala e Pejgamberit [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] të cilën e transmeton Ebu Katade ku thotë:…

Read More