9 veprat qe duhet ti besh ne diten e Xhuma para se te shkosh ne xhami

9 veprat qe duhet ti besh ne diten e Xhuma para se te shkosh ne xhami

Gusli-pastrimi i përgjithshëm i trupit; Parfymosja me erëra të mira; Misvaku-pastrimi i dhëmbëve; Veshja e rrobeve të bukura; Shkuarja herët në xhami për Namazin e Xhumasë; Leximi i Sures El Kehf; Shkuarja në xhami duke…

Read More
Mos respektimi i dites se Xhuma dhe pasojat

Mos respektimi i dites se Xhuma dhe pasojat

Mosrespektimi i ditës së festës dhe pasojat e tij Allahu i madhëruar në Kuran thotë: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ “Po. Kush i madhëron shenjat e Allahut (d.m.th: shenjat dalluese të…

Read More
7 kategorit qe e kane obligim te falin namazin e Xhumase. 4K

7 kategorit qe e kane obligim te falin namazin e Xhumase. 4K

7 kategorit qe e kane obligim te falin namazin e Xhumase. 4K

Read More
Xhumaja festa e muslimaneve

Xhumaja festa e muslimaneve

Rëndësia e xhumasë shfaqet në tre këndvështrime kryesore: 1- Xhumaja është shenjë dalluese e fesë islame dhe si e tillë ajo shpreh identitetin e myslimanit dhe kërkohet prej tij ta respektojë atë. Allahu i madhëruar,…

Read More
Si duhet të veprojë ai që është në shkollë dhe se fal dot namazin e xhumasë?

Si duhet të veprojë ai që është në shkollë dhe se fal dot namazin e xhumasë?

Shkolla (laike) ku studiojnë i ndalon nga falja e namazit me xhemat si dhe nga falja e të xhumasë! Si duhet vepruar? Komisioni i përhershëm i fetvave dhe kërkimeve akademike ka thënë: “Muslimani, duhet ti…

Read More
Veprat qe duhet ti besh para namazit te xhumase dhe veprat qe duhet ti besh pas namazit te xhumas

Veprat qe duhet ti besh para namazit te xhumase dhe veprat qe duhet ti besh pas namazit te xhumas

Veprat e ditës së xhuma ndahen në tre pjesë: 1.Veprat para namazit të xhumasë. 2.Veprat pas namazit të xhumasë. 3. Veprat që mund të bëhen pas namazit ose para namazit të xhumasë. Veprat para namazit…

Read More
Cfarë duhet të bëj ai që e humb namazin e Xhumasë ?

Cfarë duhet të bëj ai që e humb namazin e Xhumasë ?

Pyetje: Nese dikush vjen diten e xhuma nderkohe qe namazi ka perfunduar, por aty sheh nje person te cilit i ka mbetur nje rekat pa falur dhe i bashkangjitet ne namaz, si duhet ta plotesoje…

Read More
Përse është quajtur dita e xhuma me këtë emër?

Përse është quajtur dita e xhuma me këtë emër?

Fjala “el-xhumu’a ” ka kuptimin e bashkimit. Dijetarët përmendin mendime të ndryshme rreth arsyes së emërtimit të saj me këtë emër, por më i sakti prej tyre është se në këtë ditë ndodhi bashkimi i…

Read More
12 Gabime që nuk duhet t`i bësh Ditën e Xhuma

12 Gabime që nuk duhet t`i bësh Ditën e Xhuma

1. Lënia që disa prej njerëzve i bëjnë namazit të xhuma apo shpërfillja që tregojnë ndaj tij. 2. Qëndrimi zgjuar deri natën vonë, gjë e cila bëhet shkak për mosfaljen në kohë të namazit të…

Read More
Cfarë duhet të bësh kur futesh në xhami ditën e Xhuma?

Cfarë duhet të bësh kur futesh në xhami ditën e Xhuma?

– Para se të ulemi në xhami e kemi obligim që të falim dy rekate . Argument për këtë është fjala e Pejgamberit [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] të cilën e transmeton Ebu Katade ku thotë:…

Read More