1. Home
 2. DITA E PREMTE

Category: DITA E PREMTE

  Suret e Kuranit qe duhet te lexosh ne diten e Xhuma Keto Sure zgjidhte dhe Profeti per ti lexuar

  Suret e Kuranit qe duhet te lexosh ne diten e Xhuma Keto Sure zgjidhte dhe Profeti per ti lexuar

  Përgatitja për xhuma. E përmendem se dita e xhuma ka vlera të mëdha, mirëpo që ato vlera të arrihen nga besimtari në formën e tyre më të plotë, kërkohet për to një përgatitje e veçantë. …

  Dita e Premte permban nje ore ne te cilen lutja eshte e pranuar

  Dita e Premte permban nje ore ne te cilen lutja eshte e pranuar

  Buhariu dhe Muslimi transmetojne ne te dy Sahihet e tyre nga Ebu Hurejre r.a.se i Derguari i Allahut alejhi selam po fliste per diten e Premte, e me pas tha:”Diten e Premte ka nje ore,e…

  Surja qe duhet te lexosh ne naten dhe diten e xhuma

  Surja qe duhet te lexosh ne naten dhe diten e xhuma

  Leximi i disa pjesëve të veçanta të Kuranit në namazin e sabahut, gjë të cilën e bënte edhe në namazin e xhumasë. Ibn Abasi radiallahu anhu tregon: “Profeti alejhi selam në namazin e sabahut të…

  Perse quhet dita e Xhuma?Xhumaja festa e myslimanëve.

  Perse quhet dita e Xhuma?Xhumaja festa e myslimanëve.

  Xhumaja festa e myslimanëve. Ndarja e kohës në javë. Njësia më e vogël kryesore e matjes së kohës është dita. Shtatë të këtilla përbëjnë një javë. Pastaj të tjerat janë përsëritje e tyre ku nëpërmjet…

  Çfarë gjykimi ka namazi i xhumasë?

  Çfarë gjykimi ka namazi i xhumasë?

  Çfarë gjykimi ka namazi i xhumasë? Namazi i xhumasë është detyrë për çdo mysliman, sepse ajo shpreh identitetin e tij. Këtë realitet e shohim te mënyra se si Allahu i madhëruar i thërret besimtarët për…

  10 risitë që bëhen ditën e xhuma

  10 risitë që bëhen ditën e xhuma

  Risitë që bëhen ditën e xhuma 1. Marrja e kësaj dite si ditë pushimi. 2. “Zbukurimi” në këtë ditë me disa mëkate si rruajtja e mjekrës. 3. Falja e suneteve para xhumasë. “El-Medkhal” (2/239) 4.…

  Veprat e ndaluara dhe të lejuara kur imami mban hutbe

  Veprat e ndaluara dhe të lejuara kur imami mban hutbe

  Nuk i lejohet dëgjuesit të hutbes që t’i jap lëmoshë atij që këkron, ngase kërkuesi (lypësi) ka vepruar një vepër që s’duhet vepruar. Prandaj ai mos ta ndihmojë në atë që nuk lejohet. E ajo…

  11 sunete në ditën e Xhuma

  11 sunete në ditën e Xhuma

  Disa nga sunetet e ditës së xhuma dhe burimi i tyre sheriatik : 1.Gusulli(pastrimi)n­­ë diten e xhuma-(Buhariu 1951) 2.Veshja e rrobave të bukura(të pastërta dhe sipas rregullave të sheriatit)-(Ebu Davud) 3.Përdorimi i miskut(parfumit) dhe përdorimi…

  Sa rekate duhet ta falë gruaja xhumanë?

  Sa rekate duhet ta falë gruaja xhumanë?

  Sa rekate duhet ta falë gruaja xhumanë? Përgjigje: “Nëse gruaja falet me imam, atëherë e falë njësojë si imami. Por nëse falet në shtëpi, atëherë – normalisht – e fal drekën, katër rekate.” “Kushtet e…

  A lejohet biseda me dikënd tjetër gjatë hytbes së xhumasë?

  A lejohet biseda me dikënd tjetër gjatë hytbes së xhumasë?

  A lejohet biseda me dikënd tjetër gjatë hytbes së xhumasë? Përgjigje: Nuk i lejohet askujt që është brenda në xhami të bisedojë gjatë hytbes së xhumasë. ( Komisioni i Përhershëm për Sdudime dhe Fetva, 8/201)

  Nëse imami gjatë hytbes bën salavate për Profetin alejhi selam, a duhet për dëgjuesit të bëjnë salavate?

  Nëse imami gjatë hytbes bën salavate për Profetin alejhi selam, a duhet për dëgjuesit të bëjnë salavate?

  Nëse imami gjatë hytbes bën salavate për Profetin alejhi selam, a duhet për dëgjuesit të bëjnë salavate? Përgjigjja: Nëse imami gjatë hytbes bën salavate për Profetin alejhi selam, atëherë edhe dëgjuesit duhet të bëjnë salavate,…