1. Home
 2. DITA E PREMTE

Category: DITA E PREMTE

  Cfarë duhet të bëj ai që e humb namazin e Xhumasë ?

  Cfarë duhet të bëj ai që e humb namazin e Xhumasë ?

  Pyetje: Nese dikush vjen diten e xhuma nderkohe qe namazi ka perfunduar, por aty sheh nje person te cilit i ka mbetur nje rekat pa falur dhe i bashkangjitet ne namaz, si duhet ta plotesoje…

  Përse është quajtur dita e xhuma me këtë emër?

  Përse është quajtur dita e xhuma me këtë emër?

  Fjala “el-xhumu’a ” ka kuptimin e bashkimit. Dijetarët përmendin mendime të ndryshme rreth arsyes së emërtimit të saj me këtë emër, por më i sakti prej tyre është se në këtë ditë ndodhi bashkimi i…

  12 Gabime që nuk duhet t`i bësh Ditën e Xhuma

  12 Gabime që nuk duhet t`i bësh Ditën e Xhuma

  1. Lënia që disa prej njerëzve i bëjnë namazit të xhuma apo shpërfillja që tregojnë ndaj tij. 2. Qëndrimi zgjuar deri natën vonë, gjë e cila bëhet shkak për mosfaljen në kohë të namazit të…

  Cfarë duhet të bësh kur futesh në xhami ditën e Xhuma?

  Cfarë duhet të bësh kur futesh në xhami ditën e Xhuma?

  – Para se të ulemi në xhami e kemi obligim që të falim dy rekate . Argument për këtë është fjala e Pejgamberit [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] të cilën e transmeton Ebu Katade ku thotë:…

  Suret e Kuranit qe duhet te lexosh ne diten e Xhuma Keto Sure zgjidhte dhe Profeti per ti lexuar

  Suret e Kuranit qe duhet te lexosh ne diten e Xhuma Keto Sure zgjidhte dhe Profeti per ti lexuar

  Përgatitja për xhuma. E përmendem se dita e xhuma ka vlera të mëdha, mirëpo që ato vlera të arrihen nga besimtari në formën e tyre më të plotë, kërkohet për to një përgatitje e veçantë. …

  Dita e Premte permban nje ore ne te cilen lutja eshte e pranuar

  Dita e Premte permban nje ore ne te cilen lutja eshte e pranuar

  Buhariu dhe Muslimi transmetojne ne te dy Sahihet e tyre nga Ebu Hurejre r.a.se i Derguari i Allahut alejhi selam po fliste per diten e Premte, e me pas tha:”Diten e Premte ka nje ore,e…

  Surja qe duhet te lexosh ne naten dhe diten e xhuma

  Surja qe duhet te lexosh ne naten dhe diten e xhuma

  Leximi i disa pjesëve të veçanta të Kuranit në namazin e sabahut, gjë të cilën e bënte edhe në namazin e xhumasë. Ibn Abasi radiallahu anhu tregon: “Profeti alejhi selam në namazin e sabahut të…

  Perse quhet dita e Xhuma?Xhumaja festa e myslimanëve.

  Perse quhet dita e Xhuma?Xhumaja festa e myslimanëve.

  Xhumaja festa e myslimanëve. Ndarja e kohës në javë. Njësia më e vogël kryesore e matjes së kohës është dita. Shtatë të këtilla përbëjnë një javë. Pastaj të tjerat janë përsëritje e tyre ku nëpërmjet…

  Çfarë gjykimi ka namazi i xhumasë?

  Çfarë gjykimi ka namazi i xhumasë?

  Çfarë gjykimi ka namazi i xhumasë? Namazi i xhumasë është detyrë për çdo mysliman, sepse ajo shpreh identitetin e tij. Këtë realitet e shohim te mënyra se si Allahu i madhëruar i thërret besimtarët për…

  10 risitë që bëhen ditën e xhuma

  10 risitë që bëhen ditën e xhuma

  Risitë që bëhen ditën e xhuma 1. Marrja e kësaj dite si ditë pushimi. 2. “Zbukurimi” në këtë ditë me disa mëkate si rruajtja e mjekrës. 3. Falja e suneteve para xhumasë. “El-Medkhal” (2/239) 4.…

  Veprat e ndaluara dhe të lejuara kur imami mban hutbe

  Veprat e ndaluara dhe të lejuara kur imami mban hutbe

  Nuk i lejohet dëgjuesit të hutbes që t’i jap lëmoshë atij që këkron, ngase kërkuesi (lypësi) ka vepruar një vepër që s’duhet vepruar. Prandaj ai mos ta ndihmojë në atë që nuk lejohet. E ajo…