1. Home
 2. DITA E GJYKIMIT

Category: DITA E GJYKIMIT

  Shfaqja e pretenduesve të profecisë.

  Shfaqja e pretenduesve të profecisë.

  Shfaqja e pretenduesve të profecisë. Një prej shenjave të shfaqura të Kijametit është edhe shfaqja e gënjeshtarëve që pretendojnë profecinë. Ata janë përafërsisht tridhjetë. Disa prej këtyre gënjeshtarëve janë shfaqur në kohën e Profetit a.s.,…

  Shpërdorimi i amanetit

  Shpërdorimi i amanetit

  12 – Shpërdorimi i amanetit (besës).[1] Nga Ebu Hurejra përcillet se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: “Kur të hubasë amaneti prit Kijametin” Ebu Hurejra ka thënë: “Si humbet amaneti, o i Dëguar i…

  Kuptimi i orës (Kijametit) sipas termologjisë së Legjislacionit Islam.

  Kuptimi i orës (Kijametit) sipas termologjisë së Legjislacionit Islam.

  Ora në termologjinë e Legjislacionit Islam nënkupton kohën në të cilën nis Kijameti. Ajo ka marrë këtë emërtim për shkak të shpejtësisë së ngjarjeve në të dhe për shkak të befasimit të njerëzve në atë…

  2 llojet e shenjave të Kiametit

  2 llojet e shenjave të Kiametit

  Shenjat e kijametit ndahen në dy lloje: 1- Shenja të vogla. Këto janë shenja që i paraprijnë Kijametit me kohë të gjata dhe janë pothuajse gjëra të zakonshme si: rrëmbimi i dijes, shfaqja e injorancës,…

  Koha e ndodhjes së Kijametit është afër.

  Koha e ndodhjes së Kijametit është afër.

  Koha e ndodhjes së Kijametit është afër. Ajetet kur`anore dhe hadithet e sakta tregojnë se Kijameti është afër. Shfaqja e shumicës së Shenjave të Kijametit tregon se ai është afër dhe se ne jemi në…

  Cfarë do të ndodhi në të ardhmen?

  Cfarë do të ndodhi në të ardhmen?

  Profeti alejhi selam ka lajmëruar për gjëra që do të ndodhin në të ardhmen. I Dërguari i Allahut alejhi selam na ka lajmëruar për atë që do të ndodhë deri në ditën e Kijametit. Allahu…

  Forca madheshtore e Allahut e manifesuar në krijimin e madh.

  Forca madheshtore e Allahut e manifesuar në krijimin e madh.

  Forca marramendëse e Allahut e manifesuar në krijimin e madh. Allahu xh.sh. thotë: “Vallë, a nuk është i Zoti që krijoi qiejt dhe tokën i fuqishim që t’i rikrijojë ato? Po! Ai është Krijuesi i…

  Dituria rreth kohës se kur do të ndodhë Kijameti.

  Dituria rreth kohës se kur do të ndodhë Kijameti.

  Dituria rreth ditës dhe çastit se kur do të ndodhë Kijameti është një e panjohur, të cilën nuk e di askush përveç Allahut. Këtë e dëshmojnë ajete kur`anore dhe hadithe profetike të shumta. Diturinë rreth…

  Lajmërimi për atë që do të ndodhë deri në ditën e Kijametit

  Lajmërimi për atë që do të ndodhë deri në ditën e Kijametit

  I Dërguari i Allahut alejhi selam na ka lajmëruar për atë që do të ndodhë deri në ditën e Kijametit. Allahu e ka njoftuar të Dërguarin e Tij për disa ngjarje të panjohura që do…

  Rëndësia e besimit në Ditën e Fundit dhe ndikimi i i tij në sjelljet e njeriut.

  Rëndësia e besimit në Ditën e Fundit dhe ndikimi i i tij në sjelljet e njeriut.

  Rëndësia e besimit në Ditën e Fundit dhe ndikimi i i tij në sjelljet e njeriut. Besimi i Ditës së Gjykimit është një shtyllë prej shtyllave të imanit. Ai është një prej besimeve parësore të…

  55 shenjat e vogla të Kijametit

  55 shenjat e vogla të Kijametit

  55 shenjat e vogla të Kijametit, të cilat janë: 1- Dërgimi i Profetit alejhi selam 2- Vdekja e tij. 3- Çlirimi i Shtëpisë së Shenjtë (Kudsit). 4- Murtaja Amuas (sëmundje epidemike). 5- Shtimi i pasurisë,…