Category: DIJETARE

Njeriu që fliste me shpirtrat

Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!) dhe perosni që fliste me shpirtrat Shejhu (Allahu e mëshiroftë!) tregon: Dëgjova se dikush merrej dhe fliste me shpirtrat e...

Një ndodhi e bukur nga Ibn Tejmije

Një ndodhi e bukur nga Ibn Tejmije (Allahu e Meshirofte) Ibën Nasiruddin e transmetoi thënien e Ebul-Mudhaffer Es-Sarmarit: “Prej çështjeve mahnitëse të mësimit përmendësh në...

Si duhet të këshillosh ?

Shejh Uthejmini Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Njeriu lëvdohet në bazë të nijetit të tij të mirë, mirëpo nuk lëvdohet për veprimin e keq të...