Mësimi i fundit i shejh Uthejmin Zoti e mëshiroftë

Mësimi i fundit i shejh Uthejmin Zoti e mëshiroftë

“Në një ditë si kjo në vitin 1421 hixhrij, babai im Muhammed ibn Salih el Uthejmin – Allahu i Lartësuar e mëshiroftë – gjendej i shtrirë në shtrat duke lënguar prej sëmundjes, në dhomën e…

Read More
Sa ishte dituria e shejh Albanit?

Sa ishte dituria e shejh Albanit?

Sa ishte dituria e shejh Albanit? Ka thënë shejh Mesh’hur Hasen Selman, që është është një nga nxënësit më të afërt dhe më të ditur të shejh Albanit – rahimehullah: “ Nëse do të mblidhej…

Read More
Data e vdekjes së njerëzve të mëdhej të Islamit pas Muhamedit alejhi-selam

Data e vdekjes së njerëzve të mëdhej të Islamit pas Muhamedit alejhi-selam

Data e vdekjes së njerëzve të mëdhej të Islamit pas Muhamedit alejhi-selam:sipas kalendarit HIXHRI(2015-1436) Ebu Bekr Esidiku-13 hixhri. Omer bin Hatab-23 hixhri. Othman bin Afani-35 hixhri. Ali bin Ebi Talib-40 hixhri. Aishe bintu Ebu Bekr-57…

Read More
3 Vepra që të fshijnë mëkatet që bën gjatë ditës

3 Vepra që të fshijnë mëkatet që bën gjatë ditës

“Me larjen e fytyres gjate abdesit, bien ose largohen te gjitha mekatet e syve te njeriut, me larjen e duarve bien mekatet prej duarve te tij, me larjen e kembeve bien mekatet e kembeve te…

Read More
Çfarë duhet të bësh kur një njeri sillet keq me ty?

Çfarë duhet të bësh kur një njeri sillet keq me ty?

“Nese te ben keq nje person i njohur per te keq, arrogance dhe padrejtesi ndaj roberve te Allahut, me mire eshte te mos ia falesh e te marresh te drejten tende, sepse nese ti ia…

Read More
Imam Malik

Imam Malik

Imam Maliku, Allahu e mëshiroftë, është njëri prej katër dijetarëve të katër medhhebve të njohura, i quajtur edhe “Imami i Medinës”. Malik ibën Enesi, Allahu e mëshiroftë, lindi në vitin 93 hixhri, sipas mendimit më…

Read More
Imam Ahmedi

Imam Ahmedi

Imam Ahmedi, Allahu e mëshiroftë, është njëri prej katër imamëve të katër medhhebeve të njohura të Ehli Sunnetit. Imam Ahmedi, Allahu e mëshiroftë, lindi në vitin 164h në qytetin e Bagdadit, në Irak. Që në…

Read More
Imam Ebu Hanifja.

Imam Ebu Hanifja.

Imam Ebu Hanifetu en-Nu’man (Allahu e mëshiroftë!) Imam Ebu Hanifja, Allahu e mëshiroftë, lindi në vitin 80 hixhri në qytetin e Kufës. Ai rridhte nga një familje e ndershme, besnike, e ditur dhe e pasur.…

Read More
Imam Buhariu

Imam Buhariu

Ai eshte Muhammed ibn Ismail ibn Ibrahin ibn el Mugirah el Bukhari, Ebu Abdullah, ai ka lindur ne Sheual te vitit 194 hixhri. Imam Buhari e ka kerkuar hadithin qe ne moshen 10 vjecare, ne…

Read More
Imam Muslimi.

Imam Muslimi.

Emri i plotë i Imam Muslimit është Abdul-Husain Asakir-ud-Din Muslim b. Haxhaxh el-Kushejri el-Naisaburi. “Muslimi” ashtu si e tregon nasba e tij, i përkiste fisit Kushejr të arabëve, pinjoll i klanit të madh të Rabia.…

Read More
Cila është rruga drejtë lavdisë

Cila është rruga drejtë lavdisë

Muhamed Nasirudin el Albani Allahu e mëshiroftë thotë:” Atëherë nga të fillojmë? A të jetë fillimi me luftimin e pushtetarëve të cilët qeverisin muslimanët, apo me luftimin e mbarë mosbesimtarëve prej të gjitha vendeve, apo…

Read More