1. Home
 2. DIJETARE

Category: DIJETARE

  Mësimi i fundit i shejh Uthejmin Zoti e mëshiroftë

  Mësimi i fundit i shejh Uthejmin Zoti e mëshiroftë

  “Në një ditë si kjo në vitin 1421 hixhrij, babai im Muhammed ibn Salih el Uthejmin – Allahu i Lartësuar e mëshiroftë – gjendej i shtrirë në shtrat duke lënguar prej sëmundjes, në dhomën e…

  Sa ishte dituria e shejh Albanit?

  Sa ishte dituria e shejh Albanit?

  Sa ishte dituria e shejh Albanit? Ka thënë shejh Mesh’hur Hasen Selman, që është është një nga nxënësit më të afërt dhe më të ditur të shejh Albanit – rahimehullah: “ Nëse do të mblidhej…

  Data e vdekjes së njerëzve të mëdhej të Islamit pas Muhamedit alejhi-selam

  Data e vdekjes së njerëzve të mëdhej të Islamit pas Muhamedit alejhi-selam

  Data e vdekjes së njerëzve të mëdhej të Islamit pas Muhamedit alejhi-selam:sipas kalendarit HIXHRI(2015-1436) Ebu Bekr Esidiku-13 hixhri. Omer bin Hatab-23 hixhri. Othman bin Afani-35 hixhri. Ali bin Ebi Talib-40 hixhri. Aishe bintu Ebu Bekr-57…

  3 Vepra që të fshijnë mëkatet që bën gjatë ditës

  3 Vepra që të fshijnë mëkatet që bën gjatë ditës

  “Me larjen e fytyres gjate abdesit, bien ose largohen te gjitha mekatet e syve te njeriut, me larjen e duarve bien mekatet prej duarve te tij, me larjen e kembeve bien mekatet e kembeve te…

  Çfarë duhet të bësh kur një njeri sillet keq me ty?

  Çfarë duhet të bësh kur një njeri sillet keq me ty?

  “Nese te ben keq nje person i njohur per te keq, arrogance dhe padrejtesi ndaj roberve te Allahut, me mire eshte te mos ia falesh e te marresh te drejten tende, sepse nese ti ia…

  Imam Malik

  Imam Malik

  Imam Maliku, Allahu e mëshiroftë, është njëri prej katër dijetarëve të katër medhhebve të njohura, i quajtur edhe “Imami i Medinës”. Malik ibën Enesi, Allahu e mëshiroftë, lindi në vitin 93 hixhri, sipas mendimit më…

  Imam Ahmedi

  Imam Ahmedi

  Imam Ahmedi, Allahu e mëshiroftë, është njëri prej katër imamëve të katër medhhebeve të njohura të Ehli Sunnetit. Imam Ahmedi, Allahu e mëshiroftë, lindi në vitin 164h në qytetin e Bagdadit, në Irak. Që në…

  Imam Ebu Hanifja.

  Imam Ebu Hanifja.

  Imam Ebu Hanifetu en-Nu’man (Allahu e mëshiroftë!) Imam Ebu Hanifja, Allahu e mëshiroftë, lindi në vitin 80 hixhri në qytetin e Kufës. Ai rridhte nga një familje e ndershme, besnike, e ditur dhe e pasur.…

  Imam Buhariu

  Imam Buhariu

  Ai eshte Muhammed ibn Ismail ibn Ibrahin ibn el Mugirah el Bukhari, Ebu Abdullah, ai ka lindur ne Sheual te vitit 194 hixhri. Imam Buhari e ka kerkuar hadithin qe ne moshen 10 vjecare, ne…

  Imam Muslimi.

  Imam Muslimi.

  Emri i plotë i Imam Muslimit është Abdul-Husain Asakir-ud-Din Muslim b. Haxhaxh el-Kushejri el-Naisaburi. “Muslimi” ashtu si e tregon nasba e tij, i përkiste fisit Kushejr të arabëve, pinjoll i klanit të madh të Rabia.…

  Cila është rruga drejtë lavdisë

  Cila është rruga drejtë lavdisë

  Muhamed Nasirudin el Albani Allahu e mëshiroftë thotë:” Atëherë nga të fillojmë? A të jetë fillimi me luftimin e pushtetarëve të cilët qeverisin muslimanët, apo me luftimin e mbarë mosbesimtarëve prej të gjitha vendeve, apo…