Category: AGJERIMI

Duaja para se të hapesh Iftarin

Dhehebe Edh-dhameu, veb-tel-letil-’uruku ve thebetel-exhru inshaAllahu. Kaloi etja, u lagën venat dhe u realizua shpërblimi insha-All-llahu. Ebu Davudi 2/306 dhe të tjerë “Sahihul-Xhamiu” 4/209. All-llahumme...

Erdhi Ramazani, ky muaj i begatë!

I Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) i përgëzonte shokët e tij duke thënë: “Ju erdhi Ramazani, një muaj i bereqetshëm. Allahu i Madhërishëm ua ka...

Kalendari i Ramazanit për Zvicrën

Davos,-6 St.Moritz -6 Appenzell -4 Chur -4 St.Gallen, Lugano, Kreuzlingen -3 Clarus, Vil -2 Frauenberg -1 Rapperswil -1 Wintherthur -1 Schwyc -1 Schaffhausen -0 Baden,...