Category: AGJERIMI

Të vjellët, a e prishë agjërimin?

Përgjigje: “Nëse njeriu vjell qëllimisht, agjërimi i prishet, ndërsa nëse e bën pa qëllim atëherë nuk i prishet agjërimi. Argument për këtë është hadithi që...

Si fitohet bereqeti i Ramazanit?

Çdo kush prej myslimanëve është i interesuar në këtë kohë se si ta arrijë bereqetin e Ramazanit për të dalë prej këtij muaji me shpërblimin...

Çfarë e prish agjërimin?

Çfarë e prish agjërimin? Agjërimi është adhurim që i kushtohet Allahut, duke e frenuar veten nga ushqimi, pija dhe mardhëniet intime, që nga hyrja e...

7 Veprat që i lejohen agjëruesit.

1- Përdorimi i misvakut gjatë gjithë ditës. Duhet thënë se imam Ahmedi e ka konsideruar mekruh për agjëruesin përdorimin e misvakut pasdite. 2- Freskimi me...