Dobitë e prezantimit të fëmijëve në xhami

Dobitë e prezantimit të fëmijëve në xhami

Të kuptuarit e fëmijës për vlerën e madhe që ka namazi me xhemat. Fëmija arrin të perceptojë mirë shenjtërinë e xhamisë, shtëpisë së Allahut dhe mësimin e normave që kërkohen për vajtjen në xhami. Informimi…

Read More
Si t’ia bësh të dashur namazin fëmijës tënd?

Si t’ia bësh të dashur namazin fëmijës tënd?

1 – Ji shembull i mirë për fëmijët e tu!  Prindërit duhet të jenë shembulli më i mirë për fëmijët. Si mund të pritet një namaz i rregullt prej fëmijëve kur babai –urdhërues- ose falet…

Read More
Historia e njeriut, që u jepte borxhe njerëzve.

Historia e njeriut, që u jepte borxhe njerëzve.

Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) transmeton se Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Dikur jetonte një njeri, që u jepte borxhe njerëzve dhe i thoshte shërbëtorit të tij: “Kur të shkosh…

Read More
Sa rekate duhet ta falë gruaja xhumanë?

Sa rekate duhet ta falë gruaja xhumanë?

Sa rekate duhet ta falë gruaja xhumanë? Përgjigje: “Nëse gruaja falet me imam, atëherë e falë njësojë si imami. Por nëse falet në shtëpi, atëherë – normalisht – e fal drekën, katër rekate.” “Kushtet e…

Read More
A i lejojet gruas me menstruacione që të hajë e të pijë gjatë Ramazanit?

A i lejojet gruas me menstruacione që të hajë e të pijë gjatë Ramazanit?

Pyetje: A i lejojet gruas me menstruacione apo lehonës që të hajë e të pijë gjatë Ramazanit? Përgjigje: Asaj i lejohet që të hajë e të pijë lirisht, por në të njëjtën kohë duhet që…

Read More
A lejohet mbyllja e syve gjatë namazit?

A lejohet mbyllja e syve gjatë namazit?

Përgjigje: “Mbyllja e syve gjatë namazit është mekruh (vepër e urryer). Ajo është në kundërshtim me atë që bënte Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) përveç nëse është me arsye, p.sh. të…

Read More
Iu falën mëkatet sepse i dha të pijë ujë një qeni

Iu falën mëkatet sepse i dha të pijë ujë një qeni

Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) transmeton se Profeti (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë: “Një ditë një qen po sillej rreth një pusi, pasi e kishte kapluar etja për vdekje. Atë e pa një imorale prej…

Read More
Hadithi që flet për një tregtar dhe një majmun

Hadithi që flet për një tregtar dhe një majmun

Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) transmeton se Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) ka thënë:        “Një herë, një burrë ngarkoi verë në anijen e tij për ta shitur dhe me vete kishte…

Read More
A duhet thënë “amin” pas Fatihasë?

A duhet thënë “amin” pas Fatihasë?

Përgjigje: “Po, të thuash “amin” është sunet i fortë, e sidomos kur edhe imami thotë “amin”. Në të dy librat e saktë transmetohet nga Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) se i Dërguari i Allahut (alejhi selam)…

Read More
Kategorit e njerëzve të cilët Zoti nuk i do

Kategorit e njerëzve të cilët Zoti nuk i do

1.Allahu nuk i do të padrejtët, zullumqarët. Allahu i Madhëruar thotë: “Allahu nuk i do të padrejtët.” (Ali Imran, 57.) Padrejtësi do të thotë: vendosje e gjërave jashtë vendit të tyre. Zullumqarët janë ata që nuk besojnë,…

Read More
Allahu i Lartësuar i do këta njerëz

Allahu i Lartësuar i do këta njerëz

1.Allahu i do bamirësit. Thotë Allahu i Madhëruar: “Me të vërtetë Allahu i do bamirësit.” (Bekare, 195) Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ve sel-lem) ka thënë: “Allahu është Bamirës dhe e do bamirësinë.” (Sahih el-xhami es-sagir [1824]). Bamirësia është thelbi…

Read More