Cilat janë shenjat e Natës së Kadrit?

Cilat janë shenjat e Natës së Kadrit?

I Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!) e ka përshkruar me disa cilësi mëngjesin e natës së Kadrit, me qëllim që muslimani ta dijë se cila natë është ajo. Transmeton…

Read More
Si e kërkon muslimani natën e Kadrit?

Si e kërkon muslimani natën e Kadrit?

Kjo natë është nata më e bekuar. Personi që e humb atë, vërtetë ka humbur një të mirë të madhe, e nuk ka mundësi ta humb atë , veçse i ndaluari prej saj. Për këtë…

Read More
Kur është nata e Kadrit?

Kur është nata e Kadrit?

Është transmetuar nga Profeti (alejhi selam) se ajo natë është nata e njëzetë e një, apo e njëzetë e tre, apo e njëzetë e pestë, apo e njëzetë e shtatë, apo e njëzetë e nëntë,…

Read More
Vlera e natës së Kadrit

Vlera e natës së Kadrit

Mjafton për vlerën e natës së Kadrit fakti se ajo është më  e mirë se një mijë muaj. Allahu i Madhëruar thotë: “Ne e zbritëm atë (Kurani) në natën e Kadrit. E ç’të bëri ty…

Read More
Shpërblimi për atë që i shtron iftar agjëruesit

Shpërblimi për atë që i shtron iftar agjëruesit

Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Kush i jep ushqim për të çelur një agjëruesi, merr të njëjtin shpërblim si agjëruesi, pa e cënuar shpërblimin e agjëruesit.” (Tirmidhiu: 807) Në një transmetim tjetër: “Kush i jep…

Read More
A prishet agjerimi nese njeriu merr injeksione ne vena?

A prishet agjerimi nese njeriu merr injeksione ne vena?

Përgjigje: “Agjëruesi nuk e prish agjërimin nëse merr injeksione në vena dhe as nga diku tjetër, vetëm nëse ky injeksion zevendëson ushqimin, aq sa njeriu nuk ka nevojë për të ngrënë dhe për të pirë…

Read More
Lejohet përdorimi i pastës së dhëmbëve për agjëruesin?

Lejohet përdorimi i pastës së dhëmbëve për agjëruesin?

Përgjigje: “Përdorimi i pastës së dhëmbëve për agjëruesin në ditët e Ramazanit nuk ka problem, nëse ai nuk i mbërrin në stomak. Por më mirë është të mos përdoret, sepse ai ka shije të fortë…

Read More
Përgojimi dhe thashethemet a e prishin agjërimin?

Përgojimi dhe thashethemet a e prishin agjërimin?

Përgjigje: “Përgojimi dhe thashethemet nuk e prishin agjerimin, por ato e pakësojnë shpërblimin e tij. Allahu në Kuran thotë: “O besimtarë! Ju është bërë detyrë agjërimi, ashtu si u ishte bërë edhe atyre para jush,…

Read More
Të vjellët, a e prishë agjërimin?

Të vjellët, a e prishë agjërimin?

Përgjigje: “Nëse njeriu vjell qëllimisht, agjërimi i prishet, ndërsa nëse e bën pa qëllim atëherë nuk i prishet agjërimi. Argument për këtë është hadithi që transmeton Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) se Profeti (alejhi selam) ka…

Read More
A lejohet misvaku dhe parfumi për agjëruesin?

A lejohet misvaku dhe parfumi për agjëruesin?

Përgjigje: “E saktë është se përdorimi i misvakut është sunet për agjëruesin, qoftë në mëngjes apo në pasdite. Argument është përgjithësimi i hadithit: “Misvaku është pastrim për gojën dhe kënaqësi për Zotin.” (Buhariu) Dhe hadithi:…

Read More
A duhet që në Ramazan ta bëjë nijetin çdo ditë, apo mjafton një nijet për agjërimin e tërë muajit?

A duhet që në Ramazan ta bëjë nijetin çdo ditë, apo mjafton një nijet për agjërimin e tërë muajit?

Përgjigje: “Mjafton për Ramazanin një nijet në fillim të muajit, sepse ai edhe pse për çdo ditë në vete nuk e bën nijetin në natën e saj, ai e ka bërë atë nijet në fillim…

Read More