Takimi i Profetit alejhi selam me engjellin Xhibril në Ramazan

0
1883

Abdullah bin Abasi radijalahu anhu ka thënë:

“Pejgamberi salallahu alejhi ue selem në Ramazan kur takonte Xhibrilin tregonte një bujari që nuk e kishte në muajt e tjerë.

Ai, Xhibrili e takonte atë për çdo natë të Ramazanit dhe e përsërisnin së bashku Kur’anin.

Kështu, Pejgamberi salallahu alejhi ue selem këtë muaj ka qenë për njerëzit më i dobishëm se era pas së cilës vjen shiu.”

[Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi]