Si ti llogarisësh 10 ditët që kaluan nga Ramazani

Shejh Salih ibën Feuzan elFeuzan, Allahu e ruajt, ka thënë:
“Le ta llogarisim veten rreth këtyre dhjetë ditëve të kaluara!
Si i harxhuam?
A i ruajtëm me ibadet ndaj Allahut?
A përfituam prej tyre diçka?
Kush ka vepruar mirë dhe i ka ruajtur ato, ai le t’i shtojë të mirat dhe le ta plotësojë muajin në mënyrën më të mirë!
E kush ka pasur mangësi dhe përtaci në dhjetë ditët e kaluara, ai le të pendohet dhe le ta përmirësojë veten në ditët e mbetura të muajit para se t’i harxhohet i tëri pa arritur asgjë!”

Mexhalis shehri Ramadan elmubarak, faqe 46.

You may also like...