Nje dua e nevojshme në keto momente për te arritur bereqetin e muajit të Ramazanit.

0
956

Nje dua e nevojshme në keto momente për te arritur bereqetin e muajit të Ramazanit.

Disa prej selefeve si Mekhul sh-Shamij dhe Jahja bin Ebij Kethir –Allahu i mëshiroftë- në mbrëmjen e parë të Ramazanit i luteshin Allahut me këtë dua:

“Allahumme sel-limnij li ramadane ue sel-lim ramadane lij ue tesel-lemhu min-nij mutekab-belen!

O Allah, më dorëzo te muaji i Ramazanit, ma dorëzo mua Ramazanin dhe merre atë në dorëzim prej meje të pranuar” e transmeton Taberani dhe Ebu Nuajmi.

Dr. Abdullah Nabolli

©xhamiambret.com