Nese marr abdes dhe uji me deperton ne fyt a e prish agjerimin?

0
3126

Pyetje: “Nëse pa dashje depërton uji në fyt gjatë larjes së gojës dhe hundës në abdes nga agjëruesi, a prishet agjërimi i tij?”

Përgjigje: “Nëse agjëruesit gjatë larjes së gojës dhe hundës i ka depërtuar uji në brendësinë e tij nuk i prishet agjërimi, sepse ai nuk ka pasur për qëllim një gjë të tillë. Thotë Allahu i Madhërishëm:

“…Nuk është gjynah nëse gaboni, por është gjynah, kur zemrat tuaja bëjnë faj me qëllim…” (El-ahzab 5)”.

(Shejh Ibn Uthejmin- Fetaua islamij-jeh).