Nëse agjëron duhet ti veprosh patjeter këto punë

0
810

Xhabir ibën Abdil-lah, radijAllahu anhu thotë:
“Nëse agjeron, atëherë, le të agjeroj veshi yt, syri yt, gjuha jote nga genjeshtra dhe haramet, mos ju bëj të keqe shërbetorëve.
Bëhu modest dhe i qetë ditën e agjerimit, mos e bëj ditën e agjerimit sikur ditën jasht agjërimit”

(Zuhd, Ibën Mbarek 1308)