Kur bëhet detyrë agjërimi i muajit të ramazanit?

0
294

Kur bëhet detyrë agjërimi i muajit të ramazanit?

Bëhet detyrë me dy gjëra:

1. Shikimi hënës së re që lajmëron fillimin e muajit të ri hënor, pra ramazanin.
Allahu I Madhëruar thotë: ‘Cilido nga ju që dëshmon këtë muaj le të agjërojë.” (El bekare: ) dhe hadithi i Profetit alejhi selam: “ Kur ta shihni (hënën) agjëroni.”
(Buhariu dhe Muslmi)

2. Plotësimi i muajit shaban me tridhjetë ditë, sepse muaji hënor nuk mund të jetë më tepër se tridhjetë ditë dhe as më pak se njëzet e nëntë ditë.