Ku falet namazi i Bajrameve?

0
81

Ku falet namazi i Bajrameve?

Përcillet nga Ebu Seid El-Huderij – Allahu qoftë i kënaqur me të – se Profeti alejhi selam në ditët e festës së Idit (Kurbanit) dhe Fitrit, shkonte në musala për t’i falur ato dhe gjëja e parë me të cilën fillonte ishte namazi…”

Buhariu, Muslimi, Nesaiu dhe hadithi është i saktë.

Pra ky hadith tregon se namazi i Bajrameve duhet të falet në musala, me qëllim që të bashkohen sa më shumë muslimanë së bashku në një vend të vetëm për të kryer të njëjtin adhurim dhe për të festuar bashkarisht.