Ja si ta gje Natën e Kadrit ai që e kërkon

0
4039

Nata e Kadrit, ka mundësi më të mëdha që të jetë në shtatë ditshin e fundit të Ramazanit.

Transmetohet nga Ibnu Umer, se disa burra nga shokët e Profetit alejhi selam i thanë se e kishin parë natën e Kadrit në ëndërr, në shtatë ditshin e fundit. Profeti alejhi selam u përgjigj:”Shoh që ëndrra juaj përkon me shtatë ditshin e fundit.

Prandaj, kushdo që e kërkon këtë natë, le ta kërkojë shtatë ditshin e fundit.”

(Buhari dhe Muslim)

Po nga Ibnu Umer, transmetohet të ketë thënë:”Kërkojeni dhjetë ditshin e fundit. Nëse dikush prej jush ligështohet dhe e ka të pamundur, le ta kërkojë në shtatë ditshin e fundit.”

(Ahmed dhe Muslim)