Gruas i përfundojnë menstracionet gjatë ditës së Ramazanit, a duhe të agjëroj më pas?

Pyetje: ”Çfarë duhet të bëjë gruaja me menstruacione nëse asaj i përfundojnë menstruacionet gjatë ditës në Ramazan?”

Përgjigje: ”Sipas mendimit më të saktë, ajo është e detyrueshme që të agjërojë pjesën tjetër të ditës. Ajo është gjithashtu është e obliguar që ta konpenzojë këtë ditë. Kjo i ngjason myslimanit i cili e sheh hënën e re gjatë ditës në Ramazan. Si rezultat, ata obligohen që të agjërojnë pjesën tjetër të ditës po ashtu ata duhet ta konpenzojnë këtë ditë. Këtë mendim e kanë shumica e dijetarëve.”

Imam Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz (v. 1420)

Read Previous

A i lejohet nënës që jep gji të mos agjërojë?

Read Next

A duhet ta prishësh agjërimin kur je shume i lodhur?