Gjallëroje Natën e Kadrit me këto vepra

0
4362

Imam ibn Baz (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Gjallërimi i natës së Kadrit bëhet me:

– namaz

– me përmendje të Allahut

– me lutje drejtuar Atij

– me lexim të Kuranit

– dhe me vepra tjera të mira.”

(Mexhmu’u El-Fetaua, 15/426)
Përktheu: Hoxhë Petrit Perçuku