Duaja që duhet të themi më së shumti në netët teke të mbetuar nga ky muaj

Duaja që duhet të themi më së shumti në netët teke të mbetuar nga ky muaj

Përcillet nga Aishja – Allahu qoftë i kënaqur me të se e pyeti të Dërguarin e Allahut – alejhi selam: “ O i Dërguari I Allahut, nëse jam në natën e Kadrit, çfarë të them?” Profeti alejhi selam i tha: “Thuaj: ALLAHUME ENTE AFU’UN TUHIBU EL AFUE FE’AFU AN-NI (O Allah, Ti e do faljen, prandaj më fal mua!”)

Ahmedi dhe të tjerë

You may also like...