Duaja që duhet të themi më së shumti në netët teke të mbetuar nga ky muaj

0
414

Duaja që duhet të themi më së shumti në netët teke të mbetuar nga ky muaj

Përcillet nga Aishja – Allahu qoftë i kënaqur me të se e pyeti të Dërguarin e Allahut – alejhi selam: “ O i Dërguari I Allahut, nëse jam në natën e Kadrit, çfarë të them?” Profeti alejhi selam i tha: “Thuaj: ALLAHUME ENTE AFU’UN TUHIBU EL AFUE FE’AFU AN-NI (O Allah, Ti e do faljen, prandaj më fal mua!”)

Ahmedi dhe të tjerë