Dera nga e cila do të futen agjëruesit në Xhenet

0
996

Dera ‘’Er Rajjan’’ e Xhenetit është për Agjëruesit

Sehël ibën Seadi [radijAllahu anhu] transmeton se i Dërguari [salAllahu alejhi ue selem] ka thënë;
‘’Në xhenet është një derë e cila quhet er Rajjan.
Nga ajo derë do të hyjnë vetëm agjëruesit në Ditën e Gjykimit, dhe nuk hyn prej saj askush tjetër. Kur ata të hyjnë, ajo mbyllet dhe nuk hyn më askush.
[Kur ata të hyjnë të gjithë, ajo mbyllet.
Kush hyn në të, do të pijë (ujë a dicka tjetër) dhe kush pi, nuk ka për tu etur më kurrë.]’’