Çduhet të bësh nëse sëmuresh dhe je agjërueshëm?

0
1511

Nëse muslimani sëmuret dhe nuk mundet të agjërojë apo agjërimi i sjellë vështirësi atij në këtë rast ai nuk agjëron, por pasi të shërohet i zëvendëson ditën e lëna. Bazuar në fjalën e Allahut të Madhëruar në suren “El-Bekare”:

“Muaji i Ramazanit, në të cilin është zbritur Kurani: udhëzim për njerëzit, plot me prova të qarta udhëzimi dhe kriter. Kushdo nga ju që e arrin këtë muaj, ta agjërojë atë. Ndërsa ai i cili është i sëmurë ose në udhëtim, të agjërojë po aq ditë në ditët e mëvonshme. Allahu do lehtësim për ju dhe nuk do vështirësim. Plotësoni ditët e agjërimit dhe madhëroni Allahun për atë se ju ka udhëzuar, në mënyrë që të falënderoni”. El-Bekare, 185.

“Mexhmu fetaua ue mekalat” vëll. 15 shejh Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë!).