A lejohet ta shijosh ushqimin kur jeni agjërueshëm?

0
1258

– Nuk ka problem nëse gruaja agjeruese e shijon ushqimin nësë e ka të nevojshme.

Ky shijim nuk e dëmton agjerimin e saj, përderisa ushqimi nuk depërton poshtë.

– Hasen el Basri thoshte: “Nuk ka problem nëse agjeruesi provon mjaltin, gjalpin, apo dicka tjetër e më pas e nxjerr atë (duke mos e lejuar të kalojë poshtë).

– Në fetvate e Komisionit te përhershëm [10/444] thuhet: “Këtë (shijimin e gjelles apo ushqimit) nuk duhet ta bëjë vecse në rast nevoje dhe është e urryer të praktikohet pa nevojë.

– Ibn Tejmije thoshte: “Shijimi i ushqimit është i urryer kur bëhet pa nevojë. [El Fetaua 25/266].