A eshte agjerimi i rregullt nese me ze gjumi per syfyr?

0
4990
Ramadan Fasting: What to Eat During Iftar

Pyetje: “Një njeri, gjatë muajit të Ramazanit, e zuri gjumi para se ta hante syfyrin, edhe pse në nijetin e tij ishte një gjë e tillë, mirëpo gjumi nuk i doli deri në hyrjen e sabahut. A është agjërimi i tij i vlefshëm apo jo?”

Përgjigje: “Agjërimi i tij është i vlefshëm, sepse syfyri nuk është kusht për vlefshmërinë e agjërimit, por është mustehab (gjë e pëlqyer dhe e preferuar) për shkak të fjalës së Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem): “Hani syfyr, se vërtet në të ka bereqet”. (Buhariu dhe Muslimi).

(Shejh Ibn Baz në Mexhmu’u fetaua ue mekalat muteneu-uiah).