A duhet te agjeroj 6 ditet e muajit Sheual para diteve te mbetura te Ramazanit?

0
2482

Agjero ditet e lena pastaj Shevalin

Shejh Salih el-Usajmi (Allahu e ruajtte!): Shperblimi qe transmetohet ne lidhje me agjerimin e gjashte diteve te Shevalit kushtezohet me dy kushte:

#Kushti_i_pare: Te behet pas Ramazanit. Pra, personi qe ka dite te mbetura nga Ramazani se pari duhet t’i agjeroje ato (ditet e lena).

#Kushti_i_dyte: Agjerimi i ketyre diteve te behet brenda muajit Sheval. Mbaroi fjala Shejhut.

#Dobi: Kush fillon me agjerimin e gjashte diteve te Shevalit para diteve qe ka nga Ramazani, nuk perfshihet tek hadithi “Kush e agjeron Ramazanin dhe e pason me gjashte dite te Shevalit konsiderohet sikur te kete agjeruar gjithe vitin”. Muslimi

Unejs Sheme