5 kushte qe agjerimi te jete i sakte e i pranuar:

0
1990
Ramadan Fasting: What to Eat During Iftar

Kushtet qe agjerimi te jete i sakte e i pranuar:

1-Islami. Nuk pranohet agjerimi prej jo muslimanit.

2-Logjika. Nuk pranohet agjerimi prej te semurit mendor.

3-Aftesia dalluese e perceptuese. Nuk pranohet agjerimi nga nje femije nen moshen 6-7 vjec qe nuk kupton ca i thua e nuk di te ktheje pergjigje.

4-Nijeti. Nuķ pranohet agjerimi i dikujt qe ndenji pa ngrene por nuk e kishte plan te agjeronte.

5-Te mos jete femra me menstruacione dhe gjakderdhje te paslindjes.