3 Shenjat e Natës së Kadrit

0
3247

Pyetje: Cilat janë shenjat e Natës së Kadrit (natës së pushtetit)?

Përgjigje: Ndër shenjat e Natës së Kadrit është se ajo është një natë e qetë dhe zemra e besimtarëve është admiruese dhe në paqe me të, ai bëhet aktiv në bërjen e veprave të mira, ndëra Dielli në mëngjesin vijues ngrihet qartë pa ndonjë rreze.

Shejh Ibn Uthejmin

“Fetaua Ramadan”, vëll. II, f.852, fetua nr.841.

“Fetaua esh-Shejh Muhamed es-Salih el-Uthejmin”, vëll. I, f. 563.
Burimi Jetës