A perdoren ilaçet që përmbajn një përqindje të alkoolit

0
101

Përqindja e alkoolit në ilaçe

Pyetje: Cili është vendimi mbi ilaçin që përmban një përqindje të alkoolit?

Përgjigje: Për sa i përket asaj që disa ilaçe përmbajnë alkool, nëse efekti i alkoolit në
ilaçin mund të shihet në formën e dehjes, atëherë është e ndaluar, por nëse nuk shihet
ndonjë efekt dhe alkooli i është shtuar vetëm si një ruajtës/konservues, atëherë s’ka
kurrfarë problemi në këtë, ngaqë përmbajtja alkoolike nuk ka ndonjë efekt.

Lika’at il-Bab il-Meftuheh, 3/231
Shuajb Rexha

Subscribe