займы онлайн

Tagged: Fjalët e Volterit për Islamin

Fjalët e Volterit për Islamin

Në “Fjalori Filozofik V. III”, kapitulli “Muslimanët”, Volteri thërret me nervozizëm: “Ju them përsëri, analfabetë të marrë, vetëm të paditurve mund t’u thuhet se feja...